Roadmap

Inleiding

Het idee is om een platform te zijn voor bedrijven in Noord-Nederland die zich bezig houden met computer vision. Dit kunnen bijvoorbeeld producenten zijn van vision componenten, systeemintegratoren en kennisinstituten, maar ook productiebedrijven die vision toepassen bij de inspectie van hun producten.

Met Noord-Nederland wordt hier bedoeld Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.

Hoofdactiviteiten

 • Organiseren van bijeenkomsten:
  • Van 17.00 uur t/m 20.00 uur
  • Bij toerbeurt georganiseerd door en bij een van de deelnemers
  • Presentatie van de organiserende deelnemer
  • Met broodje en soep
  • Overleg CCVNN aan de hand van een agenda
  • Rondleiding bij de organiserende deelnemer
  • 4x per jaar
 • Een inventarisatie maken van
  • Bedrijven die met computer vision bezig zijn
  • Kennisaanwezigheid
  • Kennisbehoefte
  • Kennislacunes
 • Samenstellen van een profielenboek van deelnemende bedrijven en instellingen
 • Opzetten en onderhouden website CCVNN
 • Promoten van computer vision in Noord-Nederland
 • Organiseren van thema middagen of avonden


©CCVNN Thomas Osinga - Home - Algemene Voorwaarden - Sitemap - Contact