Doelstelling

De doelstellingen van Cluster Computer Vision Noord-Nederland zijn:

 • Het aanspreekpunt voor Computer Vision in Noord Nederland worden
 • Het bevorderen en structuren van de kenniscirculatie op het gebied van computer vision in Noord-Nederland onder de
  volgende partijen.
  • Het bedrijfsleven (vooral ook MKB)
  • De kennisinstituten (universiteiten, HBO, TNO etc)
  • De intermediaire organisaties (Syntens, MKB, VNO etc.)
 • Het hebben van een netwerkfunctie
 • Het stimuleren van samenwerkingsprojecten bij de deelnemers, bijv onderzoek of productontwikkeling
 • Het promoten van de toepassing van Computer Vision bij bedrijven
 • Awareness van Computer Vision in bedrijven verhogen


©CCVNN Thomas Osinga - Home - Algemene Voorwaarden - Sitemap - Contact